• PRACUJEME
  Na stránku ešte v súčasnosti pracujeme,
  v najbližšej dobe ju chceme dokončiť.
  – Miroslav Jurák
 • Naše plány:
  Skrášlenie cintorína.
  V roku 2016 nás čaká prerobenie pletiva cintorina
 • - Najmenšia dedina na Orave
  - Prvá písomná zmienka v roku 1381
  Osádka sa nachádza v údolí Leštinského potoka,
  na rozhraní Oravskej vrchoviny a Chočských vrchov.

Vítame Vás na Obecnej stránke Obecnom úrade Osádke

Osádka je malá rázovitá obec, ktorá leží v nadmerskej výške 670 m n. m. Nad obcou sa týči vrch Ostré s nadmorskou výškou 1105 m n. m. Obec sa nachádza v prekrásnej prírode, ktorá je určená na turistiku.

História

Prvá písomná zmienka o obci Osádka pochádza z roku 1381. V tých časoch všetky okolité obce spadali pod správu Oravského Hradu. V roku 1548 daroval kráľ Ferdinad I. Václavovi zmeškalovi obce Leštiny, Srňacie a Osádku. V druhej polovici 17. stor. trpelo obyvateľstvo prítomnosťou a pohybom cudzích i domácich vojsk.

Poloha

Nachádza sa v údolí Leštinského potoka, na rozhraní Oravskej vrchoviny a Chočských vrchov, približne 9 km východne od Dolného Kubína. V okolí sa nachádzajú vhodné podmienky na turistiku a cykloturistiku, nakoľko sa tu spájajú cesty z obcí Malatiná, Pokryváč a Lúčky.

Súčasnosť

V obci žije momentálne cca 150 obyvateľov, čím je najmenšov obcou na orave. V roku 2014 sme si zvolili nové obecné zastupiteľstvo, ktoré sa stará o rozvoj obce a schvaľuje záväzné obecné dokumenty. Starostom obce sa stal Miroslav Jurák

150
75
408
670

INFORMÁCIE OBCE

Ďakujeme občanom za úsile a pomoc, ktorú vynaložili v roku 2015 a pomohli nám zrealizovaš naše plány. Podarilo sa obnovenie detského maškarného plesu počas fašiangového obdobia, vymalovanie vonkajšej fasády a zrekonštruovanie sociálnych zariadení osvetového strediska.


DOKUMENTY

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA

VZN o komunálnom odpade a o drobných stavebných odpadoch na území obce Osádka

1.3.2015

pdf

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok

1.6.2015

pdf

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA

Zmluva na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti úspora energie

12.2.2016

pdf

Výzva na predkladanie ponúk

12.2.2016

pdf

ZMLUVY

Zmluva na obnovu budovy, súpisné číslo 47, Obecný Úrad

23.5.2016

pdf

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/O/1.3.

26.4.2017

pdf

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 28/O/OK-2017

26.4.2017

pdf

Kúpna zmluva

5.6.2017

pdf

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. Osádka/oú/2016

3.11.2017

pdf

Zmluva o dielo na vypracovanie projektu

3.11.2017

pdf

KONTAKT

Budeme potešení každou Vašou návštevou na obecnom úrade. Zastihnete nás v stránkových hodinách alebo po telefonickom dohovore.

Napíšte Nám!


Adresa: Osádka 47, Slovensko Mobil: +421/910 158 641 Email: osadka.ocu@gmail.com Email: jurak.kopov@gmail.com

Kedy nás zastihnete

Pondelok: 8:00 - 16:30 Utorok: Nestránkový deň Streda: 8:00 - 16:30 Štvrtok: Nestránkový deň Piatok: 8:00 - 13:00